Aktywna tablica

Rada Ministrów 19 lipca 2017 r. podjęła uchwałę w sprawie ustanowienia Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 – „Aktywna tablica”.

W ramach programu nasza szkoła została wyposażona w dwie tablice interaktywne ze sprzętem nagłaśniającym. Program został sfinansowany w 80% ze środków budżetu państwa  i w 20% z wkładu własnego organu prowadzącego szkołę czyli Urząd Gminy w Piekoszowie. Szkoła w grudniu 2017 roku otrzymała 14 tys. zł jako maksymalną kwotę na zakup pomocy dydaktycznych. W przypadku maksymalnego wsparcia finansowego, organ prowadzący szkołę miał obowiązek wnieść wkład własny w kwocie 3,5 tys. zł. Całkowita wartość zadania dla szkoły wyniosła w sumie 17,5 tys. zł

Tablice interaktywne zostały zamontowane w dwóch salach lekcyjnych naszej szkoły. Zajęcia prowadzone z wykorzystaniem tablic są bardziej atrakcyjne dla uczniów i ułatwiają nauczycielom wizualizację i przekazywanie treści programowych z poszczególnych przedmiotów.