Centrum Mistrzostwa Informatycznego

Mamy to!

Nasza szkoła bierze udział

w projekcie Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

W czerwcu tego roku nauczyciel informatyki aplikował o otrzymanie Grantu na prowadzenie zajęć informatycznych o tematyce programowania. Starania się powiodły i Grant będzie realizowany w ramach kolejnej edycji projektu Centrum Mistrzostwa Informatycznego.

Udział w projekcie pozwala podnieść swoje kompetencje a także odkrywać i rozwijać talenty informatyczne uczennic i uczniów, a dodatkowo otrzymać grant, który między innymi będzie wykorzystany na nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach informatycznych.

Dodatkowo otrzymujemy materiały dydaktyczne, w tym zestaw robotyczny oraz wsparcie wykwalifikowanych specjalistów.

Nauczyciel od października będzie prowadził zajęcia kółka informatyczne w liczbie 48 godzin dla jednej grupy w ramach, których uczniowie mają możliwość rozwijać umiejętność rozwiązywania zagadnień praktycznych z zastosowaniem algorytmiki.

Tak o projekcie mówią ubiegłoroczni Grantobiorcy:

CMI otwiera przestrzeń. Podczas zajęć realizujemy nauczanie wyprzedzające, jest to możliwe

dzięki platformie projektu, na której udostępniane są przejrzyście opracowane materiały.

Uczniowie na zajęciach rozwijają swoje talenty, programują, budują roboty, pracują

zespołowo i świetnie się bawią. Dzięki CMI odnosimy sukcesy w wielu konkursach i zawodach.

Dla mnie jako nauczyciela to powiew świeżości, innowacji, wymiany doświadczeń i możliwość

poznania nauczycieli-pasjonatów”.

Liderem projektu CMI jest Politechnika Łódzka, która realizuje projekt wraz z AGH w

Krakowie, Politechnikami: Gdańską, Warszawską i Wrocławską, Stowarzyszeniami Cyfrowy Dialog oraz I love Math.

Już teraz wszyscy zainteresowani mogą uczestniczyć w BEZPŁATNYCH zajęciach z informatyki, podczas których będą mogli uczyć się myślenia algorytmicznego oraz programowania. Zgłoś chęć udziału w zajęciach do Pani mgr Renaty Buchcic nauczycielki informatyki odpowiedzialnej za projekt i rozwijaj swoje umiejętności programistyczne.

Skorzystajcie z niecodziennych możliwości jakie dla Was zdobywamy.