„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

W naszej szkole od 1 października 2011r. realizowany jest
Projekt systemowy
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Plan zajęć realizowanych w ramach Projektu w roku szkolnym 2011/2012

Lp.Rodzaje zajęćKlasaNazwisko i imię osoby
prowadzącej zajęcia
Godz. zajęćDzień tygodnia
1.Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksjiII a
II b
mgr Szymańska Agata
mgr Buchcic Renata
9:40 – 10:25
10:30 – 11:15
wtorek
środa
2.Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznychI
II b
mgr Kozieł Agnieszka
mgr Szymańska Agata
8:00 – 8:45
8:00 – 8:45
środa
czwartek
3.Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodniczeII b
III
mgr Kozieł Agnieszka
mgr Malaga Jolanta
11:35 – 12:20
8:50 – 9:35
czwartek
poniedziałek
4.Zajęcia rozwijające inne zainteresowania uczniów: koło teatralneII bmgr Buchcic Renata9:40 – 10:25środa