Informacje o szkole

Oddział przedszkolny

Ilość dzieci: 14
Wychowawca: mgr J. Ptak

Szkoła Podstawowa:

Klasa I
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr A. Szymańska

Klasa II
Ilość uczniów: 16
Wychowawca: mgr B. Zajęcka

Klasa III 
Ilość uczniów: 14
Wychowawca: mgr  A. Kozieł

Klasa IV
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr A. Oleś

Klasa V
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr M. Kubała

Klasa VI
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr K. Stępień

Klasa VII
Ilość uczniów: 7
Wychowawca: mgr S. Ćwiklińska

Klasa VIII
Ilość uczniów: 16
Wychowawca: mgr E. Pałos