Informacje o szkole

Oddział przedszkolny

Ilość dzieci: 19
Wychowawca: mgr J. Ptak

Szkoła Podstawowa:

Klasa I
Ilość uczniów: 8
Wychowawca: mgr B. Zajęcka

Klasa II
Ilość uczniów: 11
Wychowawca: mgr A. Kozieł

Klasa III 
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr  A. Parszewska

Klasa IV
Ilość uczniów: 17
Wychowawca: mgr S. Ćwiklińska

Klasa V
Ilość uczniów: 13
Wychowawca: mgr M. Chamerska

Klasa VI
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr R. Buchcic

Klasa VII
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr M. Kubała

Klasa VIII
Ilość uczniów: 9
Wychowawca: mgr K. Stępień