Informacje o szkole

Oddział przedszkolny

Ilość dzieci: 25
Wychowawca: mgr J. Ptak

Szkoła Podstawowa:

Klasa I
Ilość uczniów: 16
Wychowawca: mgr Magdalena Chamerska

Klasa II
Ilość uczniów: 9
Wychowawca: mgr B. Zajęcka

Klasa III 
Ilość uczniów: 12
Wychowawca: mgr A. Kozieł

Klasa IV
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr A. Parszewska

Klasa V
Ilość uczniów: 17
Wychowawca: mgr S. Ćwiklińska

Klasa VI
Ilość uczniów: 13
Wychowawca: mgr K. Stępień

Klasa VII
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr R. Buchcic

Klasa VIII
Ilość uczniów: 10
Wychowawca: mgr M. Kubała