III Bieg Niepodległości

10.11.2011

„ III Bieg Niepodległości ‘’ W dniu 10 listopada uczniowie ZPO w Łosieniu uczestniczyli w „ III Biegu Niepodległości” w Strawczynie.
W zawodach wzięli udział :

Klasa VI
Lucjan Szymkiewicz
Piotr Kwiecień
Dominik Stoga
Szymon Piotrowski
Klasa I Gimnazjum
Norbert Kmiecik
Norbert Pięta
Mariusz Sztandera
Cezary Szymański
Zbigniew Smolarczyk
Samuel Soczomski

Klasa II Gimnazjum
1. Katarzyna Bernat

Sukcesem zakończyli biegi wszyscy uczestnicy, ale na szczególne uznanie zasługuje:
Katarzyna Bernat, która zajęła III miejsce w biegu na 1800 metrów. Nad sprawnym przebiegiem zawodów i przygotowaniem zawodników czuwała pani Kinga Stępień i pani Monika Kubała.