Bezpieczna +

09.2017

W bieżącym roku szkolnym w naszej szkole będzie realizowany rządowy projekt „Bezpieczna +” . Program ma na celu wspomaganie w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki.

„Razem bezpieczni”, bo taki jest tytuł projektu, będzie realizowany w naszej placówce od września 2017 r. do grudnia 2017 r. W tym czasie w szkole odbędą się:

 • Lekcje pokazowe prowadzone przez funkcjonariuszy policji na temat zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych dla klas I – III.
 • Lekcje pokazowe prowadzone przez funkcjonariuszy policji na temat zasad postępowania w sytuacjach kryzysowych dla klas IV –VII.
 • Lekcje pokazowe prowadzone przez strażaków na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla klas I – III.
 • Lekcje pokazowe prowadzone przez strażaków na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego dla klas IV – VII.
 • Lekcje pokazowe prowadzone przez trenerów/ratowników medycznych nt. udzielania pierwszej pomocy dla klas I – III.
 • Lekcje pokazowe prowadzone przez trenerów/ratowników medycznych nt. udzielania pierwszej pomocy dla klas IV – VII.
 • Warsztaty kształtujące umiejętności społeczne dla uczniów klas I- III.
 • Warsztaty z zakresu walki z agresją i przemocą dla uczniów klas IV – VII.
 • Warsztaty z zakresu walki z cyberprzemocą dla uczniów klas IV – VII.
 • Warsztaty z zakresu walki z agresją i przemocą dla rodziców/opiekunów i nauczycieli.
 • Warsztaty z zakresu walki z cyberprzestępczością dla rodziców/opiekunów, nauczycieli.
 • Wydarzenie budujące dobry klimat szkoły: organizacja pieszego rajdu połączonego z ogniskiem, zabawami i konkursami.