Warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych

23.11.2017

Dnia 21 i 23 listopada 2017 roku w klasach I – III odbyły się warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych w ramach programu „Bezpieczna+”. Zajęcia prowadziła pani Anna Kwiatkowska z Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Piekoszowie.