Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy

14.12.2017

Dnia 7 i 14 grudnia 2017 roku w klasach IV- VII odbyły się warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci oraz cyberprzemocy w ramach programu „Bezpieczna+”. Zajęcia prowadził pan Łukasz Kołomański z Miejskiego Zespołu Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych w Kielcach.