I Sztafeta Pokoleń „Do Niepodległej”

10.2018

Z okazji nadania Szkole Podstawowej Integracyjnej im. 100 – lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę zorganizowano I Sztafetę Pokoleń „Do Niepodległej”. Impreza odbyła się na Placu Niepodległości w Piekoszowie. Trasa sztafety liczyła 1918 m ze względu na upamiętnienie daty odzyskania niepodległości przez Polskę. Naszą szkołę w biegu reprezentowało dwóch uczniów z klasy VII: Karol Mróz i Kacper Kurczyński oraz pan Piotr Snoch i pan Michał Piotrowski. Celem tej imprezy było promowanie patriotyzmu, propagowanie zdrowego stylu życia, a także rozpowszechnienie najprostszej formy aktywności ruchowej, jaką jest bieg.