Opis sztandaru

2 października 2018 r. odbyła się uroczystość poświęcenia i nadania sztandaru Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu

Opis sztandaru

Sztandar szkoły ma kształt kwadratu o wymiarach 100 cm na 100 cm. Płatem sztandaru jest tkanina umieszczona na drzewcu wykonanym z dębowego drewna o długości 240 cm i średnicy 3,5 cm. Drzewiec jest dwudzielny, łączony metalową tuleją i zakończony okuciem z orłem w złotej koronie. Boki sztandaru, z wyjątkiem boku od strony drzewca są obszyte złotymi frędzlami.

Główna strona sztandaru (awers) posiada kremowe tło. Centralne miejsce zajmuje portret patrona szkoły – Henryka Sienkiewicza. Postać patrona otoczona jest złotym, haftowanym napisem: „Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu”,  dopełnionym u dołu w linii prostej cytatem: „O wielkości człowieka świadczą jego czyny…”. W narożach znajdują się ozdobne hafty.

Rewers sztandaru jest wykonany z tkaniny w kolorze czerwonym. Na tym tle umieszczone jest godło państwowe – biały orzeł z głową ozdobioną złotą koroną – zwróconą w prawo. Dziób i szpony mają również złotą barwę. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu, gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. W dolnej części w linii prostej umieszczone są trzy daty: 1933 – rok założenia Szkoły Podstawowej w Łosieniu, 1989 – rok nadania Szkole Podstawowej w Łosieniu imienia Henryka Sienkiewicza, 2018 – rok nadania Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza sztandaru.

Sztandar dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski – Narodu, symbolem Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Pamiętając o jego wymowie – należy okazywać mu cześć i godnie mu służyć. Eksponowany jest w gablocie i będzie uczestniczył w ważnych uroczystościach szkolnych i państwowych, zgodnie z ceremoniałem szkolnym.

Sztandar to symbol historii i tradycji szkoły. Jest znakiem łączącym tych, którzy opuszczają jej progi, obecnych i przyszłych jej uczniów.