Świetlica

Godziny pracy:
Poniedziałek 7:00-16:00
Wtorek 7:00-16:00
Środa 7:00-16:00
Czwartek 7:00-16:00
Piątek 7:00-16:00

Regulamin świetlicy

Dzieciom przebywającym w świetlicy oferujemy uczestnictwo w różnorodnych formach zajęć świetlicowych, organizowane są między innymi:

• zajęcia plastyczno-manualne: poznawanie różnych technik plastycznych: wyklejanka, collage, rysunek świecą, malowanie nicią, pastelami, stemplowanie z ziemniaka, orgiami, papier mache, kartki okolicznościowe oraz sposoby oprawy i prezentacji swoich prac.

• żywe słowo: recytacje, czytelnictwo, scenki dramowe;

• zajęcia dydaktyczne: zabawy słowne, krzyżówki, rebusy, zgadywanki, zabawy matematyczne, doskonalenie czytania;

 zajęcia komputerowe: utrwalanie oraz poszerzanie umiejętności w zakresie obsługi podstawowych programów pakietu Microsoft Office oraz obsługi sieci Internet

• zajęcia rekreacyjno-ruchowe: zabawy w grupach, ćwiczenia doskonalące sprawność fizyczną, turnieje sprawnościowe;

• zajęcia rozrywkowe: zabawy okolicznościowe, konkursy;