Szkoła bezpiecznego internetu

Dekalog Cyfrowego Obywatela

09-02-2021
Dzień Bezpiecznego Internetu 2021

05-02-2019
Dzień Bezpiecznego Internetu 2019

06-02-2018
Dzień Bezpiecznego Internetu 2018

09-02-2016
,,Lepszy Internet zależy od Ciebie!” – pod takim hasłem w tym roku 9 lutego obchodzony będzie Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI). Po raz kolejny, w ponad stu krajach na całym świecie odbędą się wydarzenia, mające na celu podkreślenie roli każdego z użytkowników w tworzeniu bezpiecznego i przyjaznego Internetu. Nasza szkoła również włączyła się w tę akcję czego najlepszym przykładem jest gazetka o powyższej tematyce.

10-02-2015
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2015R.
W lutym w związku z przypadającym 10.02.2015r. Dniem Bezpiecznego Internetu wykonano gazetkę okolicznościową, pod tytułem: ,,RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET” którą umieszczono w gablocie szkolnej. Hasło tegorocznych obchodów zwraca uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Zwracamy uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania – w edukcji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki. 

25-11-2014
Również i w tym roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu i zgodnie z dokumentem opisującym Politykę Bezpieczeństwa Internetowego w naszej placówce przeprowadzono w listopadzie 2014r szkolenie uczniów klasy IV pod tytułem: „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie – 3…2…1…Internet”.

16-06-2014
Zajęcia edukacyjne pt. „Zuźka i Tunio poznają Internet”.
W maju 2014r. po raz kolejny przeprowadzono zajęcia w klasach I – III SP(2 godziny) na temat bezpieczeństwa w sieci. W trakcie prezentacji dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać z sieci, jak reagować na internetowe zagrożenia i w jaki sposób ich unikać. Dzieci były bardzo zainteresowane ww. tematyką i chętnie uczestniczyły w zajęciach.

11-02-2014
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU 2014R.
W lutym w związku z przypadającym 11.02.2014r. Dniem Bezpiecznego Internetu wykonano gazetkę okolicznościową, pod tytułem: „RAZEM TWORZYMY LEPSZY INTERNET”. Uczniowie wykonali prace plastyczne różnymi technikami z których najlepsze umieszczono w gablocie szkolnej.

12-2013
BEZPIECZNY INTERNET
W grudniu 2013r. w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu i zgodnie z dokumentem opisującym Politykę Bezpieczeństwa Internetowego w naszej placówce przeprowadzono szkolenia uczniów klas IV pod tytułem: „Bezpieczeństwo dzieci w Internecie – 3…2…1…Internet”.

17-06-2013
Zajęcia edukacyjne pt. „Zuźka i Tunio poznają internet”.
W czerwcu 2013 przeprowadzono zajęcia z kl. IV na temat bezpieczeństwa w sieci. W trakcie prezentacji dzieci dowiedziały się jak bezpiecznie korzystać z sieci, jak reagować na internetowe zagrożenia i w jaki sposób ich unikać.

10-04-2013
Opracowano i umieszczono w pracowni komputerowej ,,Kodeks Bezpiecznego i Odpowiedzialnego Korzystania z Internetu” oraz procedury reagowania w sytuacjach niewłaściwego korzystania z Internetu w szkole w ramach programu Polityki Bezpieczeństwa Internetowego ZPO w Łosieniu.

05-02-2013
DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU
Z okazji DBI wykonano gazetkę pod tytułem: ,, Serfuję. Respektuję” . Podczas tegorocznych obchodów DBI zwrócono uwagę na to, że każdy internauta ma prawo wykorzystywać potencjał sieci do samorealizacji, zdobywania informacji, nauki czy zabawy – ponosi jednak odpowiedzialność za swoje działania w Internecie. Podczas serfowania w Sieci powinien pamiętać o szanowaniu innych jej użytkowników i respektowaniu ich praw.

24-11-2012
Polityka Bezpieczeństwa Internetowego
W ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu w październiku opracowano i wdrożono dokument opisujący Politykę Bezpieczeństwa Internetowego w ZPO w Łosieniu.

10-06-2012
Zajęcia edukacyjne pt:”Zdrowie a sieć-inne sytuacje”
W miesiącu maju 2012 roku przeprowadzono zajęcia ze starszymi klasami Szkoły Podstawowej na temat:,,Zdrowie a sieć-inne sytuacje. Celem zajęć było omówienie przykładów niebezpieczeństw związanych z niehigienicznym sposobem korzystania z komputera.

25-04-2012
Szkolenie Grona Pedagogicznego i Rodziców.
25.04.2012r. asp. KMP w Kielcach Wydziału Prewencji pani Izabela Grabowska przeprowadziła szkolenie całego Grona Pedagogicznego, oraz spotkanie profilaktyczne dla Rodziców pt: ,,Bezpieczeństwo w sieci”.

01-02-2012
W lutym przeprowadzono zajęcia edukacyjne dla uczniów klas IV -VI SP i klas I i II Gimnazjum pt: ,,Bezpieczny Internet, w związku z przypadającym 7.02.2012r. Dniem Bezpiecznego Internetu. Zapoznano i przypomniano zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Pokazano jak i gdzie korzystać z pomocy gdy uczniowie czują się zagrożeni w sieci.

2011-10-19
Uczniowie klasy II Gimnazjum przestawili uczniom klasy I w zasady bezpiecznego posługiwania się Internetem, oraz netykietę internetową.

2011-06-09
Spotkanie z policjantami Posterunku Policji w Piekoszowie i Komendy Wojewódzkiej w Kielcach na temat: „Cyberprzemoc i jej konsekwencje prawne”.

2011-05-28
Przeprowadzono pogadanki o korzystaniu z portali społecznościowych i komunikatorów oraz o wiążących się z nimi niebezpieczeństwach.

2011-02-08
Z okazji Dnia Bezpiecznego Internetu zorganizowano konkurs na plakat pt:,,Internet to więcej niż zabawa. To twoje życie”. Nagrodzone prace znalazły się w gablocie szkolnej.

2011-01-29
Przeprowadzono pogadankę dla klas IV, V, VI na temat „Netykiety, Zdrowia w sieci i Bezpiecznego Internetu”.

2010-11-29
W listopadzie 2010 roku przeprowadzono szkolenia na 2 godzinach lekcyjnych na temat „Stop cyberprzemocy” dla uczniów I klasy gimnazjum. W czasie zajęć uczniom zostało wyjaśnione pojęcie cyberprzemocy, jej skutki oraz sposoby walki z nią.

2010-11-05
Zainstalowaliśmy w naszej szkolnej pracowni komputerowej i centrum informacji multimedialnej program ,,Motyl” przeciw treściom szkodliwym oraz zaktualizowaliśmy program antywirusowy.

2010-03-04 Klasa III – Sieciaki
Uczniowie klasy trzeciej zakończyli zajęcia w wymiarze 2 godzin lekcyjnych, na których zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i otrzymali tytuł Sieciaków.

2010-03-01 3…2…1…Internet
W klasach IV-VI zrealizowane zostały zajęcia w ramach programu profilaktycznego 3…2…1…Internet. Czas przeznaczony dla jednej klasy wynosił 2 godziny lekcyjne (łącznie: 3 klasy – 6 godzin lekcyjnych). Do zajęć wykorzystane zostały materiały dostarczone przez firmę Microsoft.

2010-03-01 Klasa II – Sieciaki
Uczniowie klasy drugiej zakończyli zajęcia w wymiarze 2 godzin lekcyjnych, na których zostali zapoznani z zasadami bezpiecznego korzystania z Internetu i otrzymali tytuł Sieciaków.

2010-02-16 Zasady Korzystania z Internetu
W pracowni komputerowej zostały wywieszone Zasady Korzystania z Internetu (ZKzI). Przy opracowaniu zasad korzystano z pomocy Sieciaków.pl

2010-02-08 Drużyny Sieciaków w klasach młodszych
Od 08.02.2010 w naszej szkole rozpoczęły się zajęcia profilaktyczne w klasach II-III, na których młodsi uczniowie uczą się bezpiecznego korzystania z Internetu poznając drużyny Sieciaków i Sieciuchów.

2010-02-01 DBI 09.02.2010
W ramach przygotowań do DBI wykonana została gazetka ścienna na korytarzu informująca dzieci i rodziców o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu jak również o tym, co robić i gdzie szukać pomocy, gdy dotknie nas „cyberprzemoc”

2010-01-23 Realizacja zajęć z profilaktyki SBI
Klasy IV-VI przystąpiły do konkursu „3…2…1-Internet”

2010-01-13 Prelekcja dla rodziców
Na spotkaniu z rodzicami przeprowadziłem prelekcję na temat:,,Szkoła Bezpiecznego Internetu”. Zapoznałem ich z niebezpieczeństwa, które mogą płynąć z Internetu, sposobami walki z nimi, z odpowiednimi adresami i stronami www, które mogą przydać się w razie konieczności.

2010-01-11 Program Profilaktyki SBI
11.01.2010 na Radzie Pedagogicznej Grono naszej szkoły zostało zapoznane i zatwierdziło Program Profilaktyki Szkoły Bezpiecznego Internetu.

2010-01-11 Prelekcja dla Grona Pedagogicznego
Przeprowadziłem prelekcję w czasie której zapoznałem Grono Pedagogiczne z zagrożeniami płynącymi z Internetu, aktami prawnymi i procedurami postępowania w razie zaistnienia zjawiska cyberprzemocy. Podałem odpowiednie adresy i strony www.

2010-01-07 Informacje na szkolnej stronie internetowej
Informacja o przystąpieniu do projektu ,,Szkoła Bezpiecznego Internetu” została umieszczona na szkolnej stronie internetowej www.sp-losien.yoyo.pl

2010-01-06 Program Wychowawczy
Ważnym elementem naszego Programu Wychowawczego jest Polityka Bezpiecznego Internetu i dlatego staramy się go zapewnić wszystkim uczniom.

2010-01-05 Oprogramowanie zabezpieczające
Na wszystkich komputerach w szkolnej pracowni informatycznej jak również w internetowym centrum informacji multimedialnej zainstalowany jest program antywirusowy Kaspersky

2010-01-03 Przystępujemy do programu
W miesiącu grudniu nasza szkoła przystąpiła do programu „Szkoła Bezpiecznego Internetu”, którego celem jest wydanie odpowiedniego certyfikatu.