Szkolny Klub Europejski

SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI
„PROMYKI EUROPY”

SKE „Promyki Europy” rozpoczął swoją działalność w październiku 2002 r. Został powołany z inicjatywy nauczycieli, którzy wyszli naprzeciw zainteresowaniom uczniów w obliczu zbliżającej się integracji z Unią Europejską. Na spotkaniach klubowiczów z opiekunami realizowane są zagadnienia zgodnie z opracowanymi rocznymi planami pracy przygotowywanymi i opracowywanymi w oparciu o przedstawiane pomysły uczniów.

Cele:

  • Przybliżenie uczniom istoty i struktury UE
  • Poznawanie tradycji, kultury i zwyczajów krajów członkowskich
  • Nauka szacunku i tolerancji do innych narodów i ich różnic kulturowych
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólną przyszłość

Uczniowie chętnie angażują się w działalność klubu. Systematycznie przygotowują dekoracje. Uczestniczą w spotkaniach na których poruszana jest problematyka wszystkich krajów europejskich. Ponadto aktywnie reprezentują szkołę w rozlicznych konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w szkole, gminie i powiecie. Swoją wiedzą mogą się wykazać w corocznym konkursie pod hasłem „Europo – ja Cię znam” prowadzonym przez opiekunów klubu.

Ważne wydarzenia z życia naszego klubu:

LP.WYDARZENIEDATAUWAGI
ROK SZKOLNY 2002/2003
1.Zgłoszenie powstania klubu do baz danych Szkolnych Klubów EuropejskichpaździernikWypełnienie ankiety i przesłanie jej do UKIE
2.Zatwierdzenie statutu klubupaździernik
3.Wycieczka do WSU w Kielcach na obchody Tygodnia Europejskiego – organizator RCIE w KielcachstyczeńWywiad w audycji radiowej z uczniami
4.Udział w spotkaniu pod hasłem „Podróż bez biletu” – organizator Zespół Szkół Katolickich w KielcachkwiecieńUdział w euroquizie
5.Udział w konkursie pod hasłem „Pocztówka do Europy 2003” – organizator Biuro Integracji EuropejskiejmajWysłanie prac plastycznych
6.Uroczyste obchody Dnia Unii EuropejskiejmajMontaż słowno-muzyczny pt. „Wyruszamy szlakiem europejskim”
7.Udział w Gminnym Konkursie pod hasłem „My – Europejczycy w zjednoczonej Europie” – Jaworznia 2003majII miejsce
ROK SZKOLNY 2003/2004
8.Przygotowanie przedstawienia z okazji obchodów Dnia Praw CzłowiekagrudzieńMontaż słowno-muzyczny pt. „Prawa Dziecka”
9.Uroczyste obchody Dnia Unii Europejskiej i wstąpienia Polski w jej strukturymajPrzygotowanie afiszy prezentujących państwa kandydujące Inscenizacja „Z wizytą w…”
10.Gościnne występy w SP w Rudzie StrawczyńskiejmajZaprezentowanie programu artystycznego
11.Udział w Powiatowym Konkursie pod hasłem „Sławne postacie zjednoczonej Europy”- Jaworznia 2004majI miejsce
ROK SZKOLNY 2004/2005
12.Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich – KielcegrudzieńPrzygotowanie prezentacji multimedialnej i Kroniki Klubu
13.Dzień Unii Europejskiej w naszej szkolemajPrzygotowanie dekoracji i spektaklu pt. „Odyseja Śródziemnomorska”
14.Udział w Powiatowym Konkursie pod hasłem „Przyjaźń i tolerancja w świetle baśni i legend” – Jaworznia 2005majIII miejsce
ROK SZKOLNY 2005/2006
15.Uroczyste obchody Dnia UE.majPrzygotowanie dekoracji. Spektakl pt. „Podróż Józi po Europie”
16.Udział w Powiatowym Konkursie pod hasłem „Stolice Europy” – Jaworznia 2006majI miejsce
ROK SZKOLNY 2006/2007
17.Dzień UE w naszej szkolemajPrzygotowanie dekoracji, montaż słowno-muzyczny pt. „Hiszpania to wyspa gorąca”
18.Udział w konkursie pod hasłem „Znamy Europę” – Jaworznia 2007majI miejsce
19.Wyjazd na obchody Tygodnia Europejskiego w Kielcach – udział w Korowodzie Młodzieży ulicami KielcmajPrzygotowanie strojów na paradę
ROK SZKOLNY 2007/2008
20.Wyjazd do Szydłowa na „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego”październikZwiedzanie zabytków tj.: XIV-wieczne mury obronne wraz z Bramą Krakowską; Kościół św. Władysława; XVI-wieczna synagoga i skarbczyk
21.Uroczyste obchody Dnia UEmajInscenizacja słowno-muzyczna pt.: Poznajemy zwyczaje i tradycje wybranych krajów europejskich”

Uroczyste obchody dnia Unii Europejskiej – 2003

Gminny Konkurs pod hasłem „My – Europejczycy w zjednoczonej Europie” – Jaworznia 2003

Obchody dnia Unii Europejskiej – 2004

Gościnne występy w SP Ruda Strawczyńska – 2004

Powiatowy konkurs pod hasłem „Sławne postacie zjednoczonej Europy” – Jaworznia 2004

Powiatowy konkurs pod hasłem „Przyjaźń i tolerancja w świetle baśni i legend” – Jaworznia 2005

Obchody dnia Unii Europejskiej – 2007

Powiatowy konkurs pod hasłem „Znamy Europę” – Jaworznia 2007

Wyjazd na obchody tygodnia europejskiego w Kielcach – Korowód młodzieży 2007

Wyjazd do Szydłowa – rok szkolny 2007\2008

Obchody dnia Unii Europejskiej – 2008