Kromka Chleba„Bądź dobry jak chleb…” zainspirowani tymi słowami wolontariusze ZPO w Łosieniu przeprowadzili pierwszą w tym roku szkolnym akcję charytatywną „Kromka chleba”.

Ta ogólnopolska inicjatywa ma na celu wspieranie najuboższych (świetlice młodzieżowe, jadłodajnie dla bezdomnych itp.) oraz akcję informacyjną na temat ich potrzeb.

Od 1 września do 2 października uczniowie naszej szkoły składali drobne datki , które opiekunowie Szkolnego Klubu Wolontariatu przekazali do Caritas Diecezji Kieleckiej - organizatora przedsięwzięcia. Zebrane pieniądze zostały przeznaczone na dożywianie dzieci z naszego regionu.

Dziękujemy wszystkim za okazane serce i wsparcie.
Pamiętajcie! Dobro wraca!
Szkolny Klub Wolontariatu

Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+