Spotkanie z Policją

12.10.2016

12 października 2016 r. odbyło się spotkanie uczniów z klas 0 - III, IV - VI SP oraz I - III gimnazjum z przedstawicielem Komisariatu Policji w Chęcinach na temat: ,,Bezpieczeństwo dzieci w drodze do szkoły i poza nią”.

Zajęcia miały charakter profilaktyczny. Dotyczyły niewłaściwych postaw i zachowań, a także ich konsekwencji, w tym również prawnych.

Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+