Akcja "Pomagam na maksa"

16.10.2016

Szkolny Klub Wolontariatu, działający przy Zespole Placówek Oświatowych w Łosieniu, to jedna z pięciu szkół biorących udział w akcji „POMAGAM NA MAKSA”. Projekt powstał z inicjatywy Caritas Diecezji Kieleckiej i jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ma służyć promowaniu idei wolontariatu wśród młodzieży, a szczególnie pokazywać przykłady działań prospołecznych na rzecz osób chorych i niesamodzielnych.

POMAGANIE INNYM DAJE NAM WIELE SATYSFAKCJI, DLATEGO Z OGROMNYM ENTUZJAZMEM ZAANGAŻOWALIŚMY SIĘ W PROJEKT!

Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+