Wizyta w Domu Samotnej Matki

10.11.2016

Praca wolontaryjna daje sposobność pomocy drugiemu człowiekowi. Aby była ona bardziej skuteczna, trzeba dobrze poznać odbiorców tej pomocy i ich potrzeby. Dlatego też uczniowie należący do Szkolnego Klubu Wolontariatu oraz opiekunowie udali się do placówki z którą współpracujemy. Spotkanie przebiegało w miłej i serdecznej atmosferze. Wolontariusze mieli okazję lepiej poznać podopiecznych Domu Samotnej Matki w Wiernej Rzece. Dzięki tej wizycie nasz klub będzie prężniej działać, a nasza pomoc będzie bardziej owocna!

Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+