XV Gminny Konkurs Ekologiczny

23.11.2016

23 listopada 2016 r. w naszej szkole odbył się XV Gminny Konkurs Ekologiczny. Tym razem przebiegał on pod hasłem „Chroń Ziemię – żyj ekologicznie!”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich i trzecich ze wszystkich szkół podstawowych z terenu gminy Piekoszów. Celem konkursu było promowanie wśród dzieci nawyku ekologicznych zachowań takich, które na co dzień przyczyniają się do poprawy stanu środowiska naturalnego. Uczniowie, oprócz rozwiązywania zadań konkursowych, obejrzeli również film edukacyjny pt. „Strażnicy planety”.

W tym roku patronat honorowy nad naszym konkursem objęło Starostwo Powiatowe w Kielcach, które od wielu lat jest fundatorem nagród indywidualnych.

Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: p. Ewa Kryczka (Urząd Gminy w Piekoszowie), p. Magdalena Kumor (Starostwo Powiatowe w Kielcach) oraz p. Dorota Zapała (Zespół Placówek Oświatowych w Jaworzni).

Laureatami XV  Gminnego Konkursu Ekologicznego zostali:
I miejsce
- Szkoła Podstawowa w Łosieniu
II miejsce
– Szkoła Podstawowa w Górkach Szczukowskich
III miejsce
– Szkoła Podstawowa w Micigoździe
Wyróżnienia
– Szkoła Podstawowa w Jaworzni
- Szkoła Podstawowa w Rykoszynie

Sponsorzy konkursu:
- Starostwo Powiatowe w Kielcach
ufundowało nagrody indywidualne dla laureatów konkursu (gry edukacyjne – 12 sztuk).
- Urząd Gminy w Piekoszowie przekazał fundusze na zakup nagród dla szkół (pomoce dydaktyczne) oraz ekologiczne długopisy z nadrukiem dla wszystkich uczestników konkursu i gości.

Serdecznie dziękujemy!

Koordynator konkursu: p. Jolanta Malaga
Współpraca: p. Agnieszka Kozieł, p. Elżbieta Pałos

Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+