Z kulturą mi do twarzy

Z dumą informujemy, że 1 października 2020 r. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu rozpoczęła realizację Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego „Z kulturą mi do twarzy”, który został objęty honorowym  patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej. Projekt powstał w oparciu o aktualną Podstawę Programową oraz piąty kierunek polityki oświatowej na rok szkolny 2020 / 2021 – wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych.

W ramach tego przedsięwzięcia cała społeczność szkolna angażuje się w działania mające na celu:
-promowanie kultury wysokiej, wrażliwości na piękno,
-rozwijanie poczucia estetyki poprzez kontakt ze sztuką,
-współpracę z placówkami kulturalnymi i środowiskiem lokalnym,
-wychowanie w duchu wartości, takich jak: dobro, piękno, altruizm, patriotyzm,
-kształtowanie empatii i szacunku wobec osób starszych i niepełnosprawnych,
-kształtowanie poczucia przynależności do kraju, regionu, zapoznanie z ich tradycjami  i historią w sposób dostępny dziecku,
-zapoznanie z normami i zasadami życia społecznego oraz ich przestrzeganie.

Wśród już zrealizowanych zadań na uwagę zasługuje cykl lekcji z modułu W KRAINIE MUZ. Z powodu pandemii „Wizyta w teatrze” miała nieco odmienny charakter. Uczniowie klas I- IV zostali zapoznani z zasadami działania teatru i kulturalnego zachowania widza, by w pełni świadomie (w odświętnym stroju, z biletem w dłoni, w klasie przekształconej w salę teatralną, oklejoną afiszami promującymi przedstawienie) móc uczestniczyć w niezwykłym spektaklu online. „Pchła Szachrajka” w wykonaniu aktorów Teatru Narodowego w Warszawie zachwyciła młodych widzów: przekonującą interpretacją tekstu Jana Brzechwy, wspaniałą oprawą muzyczną, choreografią, barwnymi kostiumami oraz komizmem sytuacyjnym. Przedstawienie zakończyły gromkie brawa, które słychać było w całej szkole. Tytułowa bohaterka spektaklu w reżyserii Anny Seniuk stała się także głównym tematem innych przedmiotów: lekcji wychowawczych, języka polskiego, plastyki czy techniki (ocena zachowania pchły, opis postaci, portret bohaterki).

Projekt „Z kulturą mi do twarzy” będzie realizowany w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Łosieniu do 14 maja 2021 r. Mamy nadzieję, że stanie się on dla naszych podopiecznych sposobnością do doskonałej zabawy i przyniesie trwałe korzyści w postaci szeroko pojętego rozwoju uczniów.