Program "Bezpieczna+"Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” stanowi kontynuację i rozszerzenie Rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”, ustanowionego uchwałą nr 130/2014 Rady Ministrów z dnia 8 lipca 2014 r., w zakresie budowania współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi, podnoszenia szkolnych standardów bezpieczeństwa, w tym procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych, włączania rodziców uczniów w działania dotyczące bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni oraz tworzenia warunków do współpracy szkół z Państwową Strażą Pożarną w realizacji praktycznych zajęć, w szczególności z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Działania realizowane w ramach obydwu wymienionych wyżej programów będą miały charakter komplementarny. Rządowy program wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”, zwany dalej „Programem”, kładzie nacisk na kluczowe elementy związane z bezpieczeństwem uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią, oraz budowanie pozytywnego klimatu szkoły. Działania planowane w ramach Programu będą ukierunkowane na podnoszenie kompetencji związanych z bezpieczeństwem wszystkich grup tworzących środowisko szkolne oraz będą sprzyjać współpracy z organizacjami pozarządowymi i lokalnym środowiskiem szkoły.

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy

Warsztaty z zakresu przemocy i agresji dla rodziców i nauczycieli

Warsztaty z zakresu bezpieczeństwa w sieci i cyberprzemocy dla rodziców i nauczycieli

Warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych

Warsztaty z zakresu walki z przemocą i agresją

„Bezpieczna +” - rajd integracyjny

Bezpieczna +

Warsztaty z zakresu walki z przemocą i agresją 14.11.2017

Warsztaty z zakresu kształtowania kompetencji społecznych 23.11.2017Ostatnie zdjęcia w galerii:
Ostatnie zdjęcia Erasmus+:
Kalendarz:
 Projekty realizowane:

Erasmus+


Nowoczesne Technologie w Aktywnej Szkole


Godzina Kodowania


Aktywna tablica


Szkoła bezpiecznego internetu


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy
Projekty zrealizowane:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+
Organizacje:

Szkolny Klub Europejski


Szkolny Klub Wolontariusza