Jak pomóc dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalną?

Na wybór zawodu wpływ ma wiele czynników, które podzielić można na dwie grupy – wewnętrzne i zewnętrzne.

Do czynników zewnętrznych, którymi kierują się gimnazjaliści i gimnazjalistki – nie zawsze to sobie uświadamiając – należą nie tylko:

 • Opinie rodziców i krewnych, ich edukacyjne i zawodowe doświadczenia – sukcesy i porażki;
 • Opinie nauczycieli ich dotychczasowe doświadczenia edukacyjne, osiągnięcia i niepowodzenia;
 • Opinie rówieśników –przyjaciół, koleżanek i kolegów;
 • Moda;
 • Sytuacja finansowa rodziców;
 • Ogólna sytuacja społeczno-ekonomiczna w regionie i kraju;
 • Rynek pracy-zawody poszukiwane i takie, w których bardzo trudno znaleźć pracę;
 • Ich wiedza o zawodach: jakie są, czy decyduje się na któryś z nich, trzeba spełniać określone kryteria zdrowotne, mieć konkretne predyspozycje itd.;
 • Oferta edukacyjna – istniejące w pobliżu szkoły.
 

Natomiast wśród czynników wewnętrznych, należy wziąć nie tylko pod uwagę zainteresowania, predyspozycje, zdolności, umiejętności, cechy charakteru, możliwości intelektualne czy stan zdrowia. Równie duży wpływ na przyszłość zawodową dzisiejszych gimnazjalistów będą miały ich przekonania i wartości oraz postawa wobec problemów współczesnego świata. Relacje między tymi dwiema grupami czynników nie zawsze dają się zaobserwować na pierwszy rzut oka. W dzieciństwie i pierwszych latach edukacji to rodzice, najczęściej podejmują decyzje , niekiedy robią to wspólnie z dziećmi –częściej sami: doradzają wybór szkoły podstawowej, gimnazjum, wspierają zainteresowania, pomagają w rozwijaniu uzdolnień, wpływają na dodatkowe zajęcia. To oni także maja znaczący wpływ na postawy i poczucia wartości swoich synów i córek, na to, jakie są ich życiowe oczekiwania, formy spędzania wolnego czasu, marzenia o przyszłej pracy i zawodzie.

Między innymi dlatego wybór szkoły ponadgimnazjalnej jest taki ważny i trudny. Stanowi bowiem pierwszy krok do samodzielności:

 • Zamyka okres dzieciństwa i nauki w szkole ogólnokształcącej – takiej samej dla wszystkich, co powoduje, że młodzi ludzie przejmują role zarezerwowane dotychczas dla dorosłych. Z procesem tym wiąże się potrzeba uznania oraz poczucie stawania się dojrzałym członkiem społeczności. Od tej chwili celem większości młodych ludzi będzie samodzielne kształtowanie swojego życia i dawanie sobie w nim rady niezależnie od innych;
 • Oznacza konieczność odnalezienia się w podzielonym i zinstytucjonalizowanym społecznym systemie, najpierw odnalezienie oferty edukacyjnej najlepiej odpowiadającej indywidualnym potrzebom, a następnie na rynku pracy.

Dlatego tak ważne decyzje warto podejmować wspólnie. Rozmawiając, poznając siebie, szukając informacji, analizując je.


 
Czy rodzice mogą być doradcami?

Rodzicu, jak pokazują badania, to Ty masz największy wpływ na podejmowanie decyzji przez Twoje dziecko. Jesteś pierwszym doradcą swojego nastolatka w przeróżnych sprawach dnia codziennego, zatem spróbuj także wesprzeć go w wyborze szkoły ponadgimnajalnej i zawodu. 

Czy warto być doradcą swojego dziecka w sprawach związanych z wyborem szkoły i zawodu?

TAK!
 Rodzicu:
 • Dobrze znasz swoje dziecko!
 • Możesz motywować je do szukania odpowiedzi na pytanie „Co chcę robić w życiu?”.
 • Stanowisz dla dziecka najważniejszy punkt odniesienia w rozumieniu świata, także tego związanego z praca zawodową, czy uczeniem się.
 • Przekazujesz informacje o zawodach, szkołach, pracy zawodowej; często jesteś pierwszym źródłem informacji, któremu twoja córka lub syn z zaufaniem przykleja etykietę „wiarygodne”.
 • Dzielisz się z dzieckiem swoją wiedzą i własnymi doświadczeniami zawodowymi. 


Broszury dla rodziców:

Jak pomóc rozwijać skrzydła?

Pomagam mojemu dziecku wybrać zawód i szkołę ponadgimnazjalnąOstatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+