SZKOLNY KLUB EUROPEJSKI
„PROMYKI EUROPY”

SKE „Promyki Europy” rozpoczął swoją działalność w październiku 2002 r. Został powołany z inicjatywy nauczycieli, którzy wyszli naprzeciw zainteresowaniom uczniów w obliczu zbliżającej się integracji z Unią Europejską. Na spotkaniach klubowiczów z opiekunami realizowane są zagadnienia zgodnie z opracowanymi rocznymi planami pracy przygotowywanymi i opracowywanymi w oparciu o przedstawiane pomysły uczniów.

Cele:
  • Przybliżenie uczniom istoty i struktury UE
  • Poznawanie tradycji, kultury i zwyczajów krajów członkowskich
  • Nauka szacunku i tolerancji do innych narodów i ich różnic kulturowych
  • Rozwijanie poczucia odpowiedzialności za wspólną przyszłość


Uczniowie chętnie angażują się w działalność klubu. Systematycznie przygotowują dekoracje. Uczestniczą w spotkaniach na których poruszana jest problematyka wszystkich krajów europejskich. Ponadto aktywnie reprezentują szkołę w rozlicznych konkursach i przedsięwzięciach organizowanych w szkole, gminie i powiecie. Swoją wiedzą mogą się wykazać w corocznym konkursie pod hasłem „Europo – ja Cię znam” prowadzonym przez opiekunów klubu.


Ważne wydarzenia z życia naszego klubu:

LP. WYDARZENIE DATA UWAGI
ROK SZKOLNY 2002/2003
1. Zgłoszenie powstania klubu do baz danych Szkolnych Klubów Europejskich październik Wypełnienie ankiety i przesłanie jej do UKIE
2. Zatwierdzenie statutu klubu październik
3. Wycieczka do WSU w Kielcach na obchody Tygodnia Europejskiego – organizator RCIE w Kielcach styczeń Wywiad w audycji radiowej z uczniami
4. Udział w spotkaniu pod hasłem „Podróż bez biletu” – organizator Zespół Szkół Katolickich w Kielcach kwiecień Udział w euroquizie
5. Udział w konkursie pod hasłem „Pocztówka do Europy 2003” – organizator Biuro Integracji Europejskiej maj Wysłanie prac plastycznych
6. Uroczyste obchody Dnia Unii Europejskiej maj Montaż słowno-muzyczny pt. „Wyruszamy szlakiem europejskim”
7. Udział w Gminnym Konkursie pod hasłem „My – Europejczycy w zjednoczonej Europie” – Jaworznia 2003 maj II miejsce
ROK SZKOLNY 2003/2004
8. Przygotowanie przedstawienia z okazji obchodów Dnia Praw Człowieka grudzień Montaż słowno-muzyczny pt. „Prawa Dziecka”
9. Uroczyste obchody Dnia Unii Europejskiej i wstąpienia Polski w jej struktury maj Przygotowanie afiszy prezentujących państwa kandydujące Inscenizacja „Z wizytą w…”
10. Gościnne występy w SP w Rudzie Strawczyńskiej maj Zaprezentowanie programu artystycznego
11. Udział w Powiatowym Konkursie pod hasłem „Sławne postacie zjednoczonej Europy”- Jaworznia 2004 maj I miejsce
ROK SZKOLNY 2004/2005
12. Zjazd Szkolnych Klubów Europejskich - Kielce grudzień Przygotowanie prezentacji multimedialnej i Kroniki Klubu
13. Dzień Unii Europejskiej w naszej szkole maj Przygotowanie dekoracji i spektaklu pt. „Odyseja Śródziemnomorska”
14. Udział w Powiatowym Konkursie pod hasłem „Przyjaźń i tolerancja w świetle baśni i legend” – Jaworznia 2005 maj III miejsce
ROK SZKOLNY 2005/2006
15. Uroczyste obchody Dnia UE. maj Przygotowanie dekoracji. Spektakl pt. „Podróż Józi po Europie”
16. Udział w Powiatowym Konkursie pod hasłem „Stolice Europy” – Jaworznia 2006 maj I miejsce
ROK SZKOLNY 2006/2007
17. Dzień UE w naszej szkole maj Przygotowanie dekoracji, montaż słowno-muzyczny pt. „Hiszpania to wyspa gorąca”
18. Udział w konkursie pod hasłem „Znamy Europę” – Jaworznia 2007 maj I miejsce
19. Wyjazd na obchody Tygodnia Europejskiego w Kielcach – udział w Korowodzie Młodzieży ulicami Kielc maj Przygotowanie strojów na paradę
ROK SZKOLNY 2007/2008
20. Wyjazd do Szydłowa na „Europejskie Dni Dziedzictwa Kulturowego” październik Zwiedzanie zabytków tj.: XIV-wieczne mury obronne wraz z Bramą Krakowską; Kościół św. Władysława; XVI-wieczna synagoga i skarbczyk
21. Uroczyste obchody Dnia UE maj Inscenizacja słowno-muzyczna pt.: Poznajemy zwyczaje i tradycje wybranych krajów europejskich”Uroczyste obchody dnia Unii Europejskiej - 2003

   
       

Gminny Konkurs pod hasłem "My - Europejczycy w zjednoczonej Europie" - Jaworznia 2003Obchody dnia Unii Europejskiej - 2004

Gościnne występy w SP Ruda Strawczyńska - 2004Powiatowy konkurs pod hasłem "Sławne postacie zjednoczonej Europy" - Jaworznia 2004
Powiatowy konkurs pod hasłem "Przyjaźń i tolerancja w świetle baśni i legend" - Jaworznia 2005
Obchody dnia Unii Europejskiej - 2007
Powiatowy konkurs pod hasłem "Znamy Europę" - Jaworznia 2007Wyjazd na obchody tygodnia europejskiego w Kielcach - Korowód młodzieży 2007

Wyjazd do Szydłowa - rok szkolny 2007\2008
Obchody dnia Unii Europejskiej - 2008Ostatnie zdjęcia w galerii:
Ostatnie zdjęcia Erasmus+:
Kalendarz:
 Projekty realizowane:

Erasmus+


Nowoczesne Technologie w Aktywnej Szkole


Godzina Kodowania


Aktywna tablica


Szkoła bezpiecznego internetu


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy
Projekty zrealizowane:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+
Organizacje:

Szkolny Klub Europejski


Szkolny Klub Wolontariusza