Regulamin stołówkiObiady w szkole od września 2014r.

Cena obiadu dla ucznia  3,00 zł  –  jest to tzw. koszt wsadu do kotła.

Wysokość opłaty miesięcznej uzależniona jest od ilości planowanych posiłków na dany miesiąc.  Opłatę należy uiszczać z góry, do 15 dnia każdego miesiąca.   Rodzice zainteresowani zakupem obiadów dla dzieci proszeni są o  składanie deklaracji i dokonywanie opłat w sekretariacie szkolnym.  

Osoby zainteresowane obiadami,  będące w trudnej sytuacji materialnej  - mogą składać wnioski o dożywianie do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piekoszowie wraz z zaświadczeniem o zarobkach – pomoc przysługuje już przy kryterium dochodowym  526,50 zł  netto na osobę w rodzinie, w m-cu poprzedzającym wniosek. Wysokość dochodu z gospodarstwa rolnego przyjmuje się jako 207 zł x 1 ha przeliczeniowy.  Tel. do GOPS-u:  41 30 61 809   

Wnioski o objęcie dożywianiem w szkole, wraz deklaracją o zapoznaniu się z  Regulaminem korzystania ze stołówki, prosimy składać do sekretariatu. 
   

OGŁOSZENIE

Informujemy, że stawka za obiad w miesiącu październik wynosi 63 zł

21 dni x 3.00zł - od 07.01.2014r. do 31.01.2014r.


Karty zgłoszeń wydawane są w sekretariacie szkolnym.
Dzienna stawka wyżywiania wynosi 3,00zł.
Wpłaty przyjmowane będą w sekretariacie szkolnym do 15 dnia każdego miesiąca.


Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+