W naszej szkole od 1 października 2011r. realizowany jest
Projekt systemowy
„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”

Plan zajęć realizowanych w ramach Projektu w roku szkolnym 2011/2012

Lp. Rodzaje zajęć Klasa Nazwisko i imię osoby
prowadzącej zajęcia
Godz. zajęć Dzień tygodnia
1. Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji II a
II b
mgr Szymańska Agata
mgr Buchcic Renata
9:40 - 10:25
10:30 - 11:15
wtorek
środa
2. Zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych I
II b
mgr Kozieł Agnieszka
mgr Szymańska Agata
8:00 - 8:45
8:00 - 8:45
środa
czwartek
3. Zajęcia rozwijające uzdolnienia matematyczno-przyrodnicze II b
III
mgr Kozieł Agnieszka
mgr Malaga Jolanta
11:35 - 12:20
8:50 - 9:35
czwartek
poniedziałek
4. Zajęcia rozwijające inne zainteresowania uczniów: koło teatralne II b mgr Buchcic Renata 9:40 - 10:25 środa


Ostatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+