"Szkoła Bez Przemocy" rok szkolny 2017/2018

W ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu w październiku opracowano i wdrożono dokument opisujący Politykę Bezpieczeństwa Internetowego w ZPO w Łosieniu.
Polityka Bezpieczeństwa InternetowegoOstatnie zdjęcia w galerii:

Kalendarz:
 Programy i projekty:

Ogólnopolski Tydzień Kariery


Triathlon matematyczny


Szkoła bez przemocy


Certyfikat uczestnictwa
Szkoła bez przemocy


„Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych”


Szkoła bezpiecznego internetu


Szkolny Klub Europejski


Program
Ratujemy i Uczymy Ratować


Szkolny Klub Wolontariusza


Program Edukacyjno - Terapeutyczny


Erasmus


Innowacyjny pakiet edukacyjny


Lepsza szkoła


Program Bezpieczna+